(Senior) Projectontwikkelaar 28-36 uur per week vaste dienst

Wat ga je doen?

Als Projectontwikkelaar ontwikkel jij plannen voor nieuw te realiseren woningen en complexen.
Je hebt nauwe contacten met de gemeente, de architect en uiteindelijk de aannemer om te komen tot een projectplan wat je uiteindelijk voorlegt aan de stuurgroep projectontwikkeling waar de besluitvorming plaatsvindt.
Jij en je collega projectontwikkelaars, de directie en de coördinator projectontwikkeling participeren in deze stuurgroep.

Samengevat krijg je een generieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en realisatie van projecten. Dit betekent dat je op verschillende niveaus schakelt tussen interne en externe activiteiten tijdens de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-projecten en in hele kleine mate de initiatie van renovatieprojecten.
Duurzame projectontwikkeling heeft jou interesse  waardoor je je onder meer bezig gaat houden met initiatie- en voorbereiding van projecten "bouwen in hout" Je krijgt veel ruimte voor innovatie bij het ontwikkelen van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten ook op installatie technisch gebied.
Jij draagt na de voorbereiding innovatieve, betaalbare en duurzame concepten over aan een partij die de begeleiding van de bouw voor haar rekening zal nemen. Jij houd je gedurende de realisatie op afstand de regie.

 

Hoe ziet jouw functie eruit?

·       Je coördineert de ontwikkeling, besluitvorming en realisatie van een project gedurende het gehele
   planproces vanaf startbesluit (opdracht) tot DO-fase waarna je de begeleiding van de uitvoering onder
   brengt bij een projectmanagementbureau.

·       Je neemt de rol van voorzitter op je  bij interne projectteams waarin de medewerkers bewonersparticipatie
   en communicatie een belangrijke rol hebben;

·        Je verricht haalbaarheidsonderzoeken naar o.a. beschikbaarheid van grond/complexen voor aankoop en
    ontwikkeling, draagt zorg voor analyses van bestaande complexen ten behoeve van vertaling naar
    transformatiescenario’s (bouwprogramma, rendement, doorlooptijd);

·         Samen met de andere ontwikkelaars ben je verantwoordelijk voor een actuele catalogus voor houtbouw
    of 
bio-based woonconcepten die de organisatie kan toepassen in haar kernen;

·        Je stelt bij het ontbreken van passende biobased woonconcepten (in samenwerking met externe
   partijen) een schetsontwerp op met bijbehorende risicoanalyse.

·        Je voert regie op de uitontwikkeling en realisatie van (grootschalige) nieuwbouwprojecten, dan wel voert
   zelf de projectleiding over kleinschalige renovatie en nieuwbouwprojecten;

·       Je voert onderhandelingen/gesprekken met conceptbouwers, ontwikkelaars, aannemers en gemeente         en brengt belangen bij elkaar;

·       Je zorgt voor tijdige en correcte communicatie naar huurders in de complexen waar jij projecten               
   laat realiseren waar het gaat om renovaties (welke maar een heel klein deel voorkomen in de functie);

·       Waar nodig vul jij zelf een ondersteunende rol in op het gebied van bewonersparticipatie in samenspraak
  de Sociaal Projectleider.

 

Wat verwacht Woningcorporatie Zuid Holland van jou?


·    Je bent op de hoogte van de huidige ontwikkelingen zowel op  gebiedsniveau als de laatste wetgeving; 

·     Je hebt kennis van- en ervaring met projectmanagement op regiebasis en , industriële bouwproductie en weet mensen uit te dagen zelf de verantwoordelijkheid voor hun aandeel te nemen.

·    Je beschikt over kennis van en ervaring met directievoering en het aansturen van externe partijen.

·    Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

·    En je hebt kennis van en ervaring met bouwkundige en procesmatige aspecten, in relatie tot het realiseren van bouw en renovatieprojecten.

·   Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied inclusief relevante wet- en regelgeving.

Wat biedt Woningcorporatie Zuid Holland jou als nieuwe, ambitieuze collega?


·         Je krijgt een generieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en realisatie van projecten. Dit betekent dat je op           verschillende niveaus schakelt tussen interne en externe activiteiten tijdens de voorbereiding en uitvoering van                   nieuwbouw-, sloop- en renovatieprojecten.

·         We starten met een jaarcontract.

·         Salaris 4.710,- t/m 6.544,- (Schaal L, CAO Woondiensten)

·         Fijne secundaire voorwaarden bijv;

o    O.a. jaarlijks een Individueel loopbaanbudget en vitaliteitsvergoeding

o    Een actieve personeelsvereniging; 

Onze organisatie

Het is een middelgrote sociale huisvester met circa 35 medewerkers  die ongeveer 3400 woningen 

De organisatie heeft naast betaalbaarheid en beschikbaarheid, de focus op de verduurzaming en biobased nieuwbouwontwikkelingen.  Biobased bouwen wordt indien mogelijk gerealiseerd. De Woningprojectenportefeuille voor de komende jaren bestaat uit realisatie van kleinschalige projecten voor starters en senioren en omvat uitdagende sloop-nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten gericht op verduurzaming van woningen en het vergroten van de diversiteit in onze kernen. Daarnaast hebben we ook een interessante acquisitieportefeuille.

 

 

Meer weten?

Bij interesse bel Floris Kösters van Career Select Nederland B.V. en vertel hem waar jij je in wenst te ontwikkelen in relatie tot deze kans. 
Floris is bereikbaar op 06-55184626


Per email solliciteren? Mail Floris op floris@career-select.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.