Senior Projectmanager (36 uur per week) ingevuld

Wat ga je doen?

Jij gaat je bezighouden met de meer complexere projecten op het gebied van nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud. Jouw focus ligt voornamelijk op de conceptfase van de project zijn. Tussen jou en je collega’s van de afdeling Onderhoud en Ontwikkeling zal een goede samenwerking tot stand komen.

De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de realisatie en het in exploitatie nemen van (grootschalige) nieuwbouw-, herstructurerings-, renovatie- en onderhoudsprojecten om zo de vastgoedportefeuille van Dudok Wonen in goede staat te houden, te verduurzamen en te vernieuwen. Het team Onderhoud en Ontwikkeling bestaat momenteel uit 12 collega’s.

 

Een greep uit je werkzaamheden:

·         Doen van haalbaarheidsonderzoeken voor projecten passend in strategie en (wens)portefeuille van Dudok Wonen

·         Het (laten) maken van voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek

·         Contracten met externe partijen voorbereiden

·         Bestuursbesluiten opstellen

·         Financiële sturing geven aan een project

·         Bewaken kwaliteit van planvorming en realisatie

·         Opzetten van een bij (de fase van) een project passende projectstructuur

·         Bijdragen aan organisatie brede processen, verantwoording en rapportage

·         Het doen van aanbestedingen

·         Leiding geven aan interne en externe projectteams

·         Het voeren van onderhandelingen aangaande prijs, kwaliteit, risico’s en planning

Wat verwacht Dudok Wonen van jou?

Welke eigenschappen zien we graag in jou terug?

Met je enthousiasme en je kennis en ervaring ben je in staat om complexe projecten tot een goed einde te brengen. Je haalt met je creativiteit en verbeeldingskracht energie uit het opstarten van kansrijke initiatieven. Je herkent in de projecten de belangrijke informatie en weet deze op een juiste en snelle manier in het project en de organisatie in te brengen. Je bent in staat om eventuele problemen en uitdagingen te signaleren. Je legt snel verbanden om zo mogelijke oorzaken van de problemen te zien zodat je gelijk kunt handelen. Je bent in staat anderen voor jouw standpunten en ideeën te winnen om zo draagvlak te creëren. Je bent je bewust van de effecten van je keuze, besluiten en acties voor de organisatie. Tenslotte ben je resultaatgericht en gretig om je doelstellingen te behalen.

 

Verder heb je:

·         Een Afgeronde WO opleiding, aangevuld met specifiek gerichte kennis zoals volkshuisvestelijk, projectmanagement, besluitvormingsprocessen, vastgoed rekenen en juridisch. Daarnaast zien we graag een oriëntatie op interne en externe processen. 

·         Tenminste 5-7 jaar relevante werkervaring als projectmanager en in het bijzonder ervaring met complexe projecten;

Wat biedt Dudok Wonen jou als nieuwe, ambitieuze collega?

Wat biedt Dudok Wonen jou

·         Een tijdelijk dienstverband van twee jaar.

·         Salaris conform schaal L van de CAO Woondiensten.

·         Het vitaliteitsprogramma ‘Fris op je werk’ waarin thema’s als voeding, sport, mentale frisheid, opleiding en ontwikkeling aan bod komen.

·         Naast een opleidingsbudget voor scholing in je functie, een persoonlijk opleidingsbudget.

·         Werken bij een ‘KLIMMR organisatie’ (www.klimmr.nl). Dit is een samenwerkingsverband dat netwerkbijeenkomsten en verschillende workshops over inzetbaarheid organiseert.

·         Via Aedes (branche organisatie) mogelijkheden om workshops te volgen, te netwerken of aan te sluiten bij functienetwerken.

·         Werken in een prachtig industrieel monument, de Melkfabriek. Een icoon voor Hilversum. Een inspirerende en stoere omgeving die je stimuleert om samen te werken en initiatieven te nemen. In de fabriek word je omringd door andere organisaties, bedrijven en klanten die langskomen of hier wonen in de prachtige appartementen.

 

Onze organisatie

Deze leuke functie is bij Dudok Wonen, een middelgrote woningcorporatie in het Gooi. Wij gaan tot het uiterste voor mensen die op de woningmarkt tussen wal en schip vallen. Een goed dak boven je hoofd is immers de basis om je leven goed op te kunnen bouwen.

Wij werken in een prachtig industrieel monument, de Melkfabriek. Een icoon voor Hilversum. Een inspirerende en stoere omgeving die je stimuleert om samen te werken en initiatieven te nemen. In de fabriek worden we omringd door andere organisaties, bedrijven en klanten die langskomen of hier wonen in de prachtige appartementen

Dudok Wonen is actief tegen iedere vorm van discriminatie. Dat betekent dat alle reacties gelijkwaardig en op inhoud worden behandeld. Heb jij tips over hoe deze vacature inclusiever kan, dat horen we graag van je.

Meer weten?


Meer weten bel Floris van Career Select Nederland B.V. 06-55184626 


Stuur je CV en motivatie voor de functie en onze organisatie vóór 30 april 2021 naar Career Select Nederland B.V. t.a.v. Floris Kösters op floris@career-select.nl


Bij Career Select bieden we je altijd vrijblijvend de kans te gamen voor jouw ideale baan.
Met onze neurogames op wetenschappelijke basis, krijg jij inzicht in welke functies
nog meer bij je passen en je krijgt een rapport waarin jouw cognitieve vaardigheden
en je persoonlijkheid in beeld worden gebracht.

Nieuwsgierig? Pak de telefoon en we vertellen je hoe snel jij kan deelnemen.


Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.