Procesmanager

Wat ga je doen?Jij bent geen Bouwmanager maar een Procesmanager.
Een Procesmanager die vanuit leiderschap projecten aanstuurt, verbindt en verantwoordelijkheid heeft voor het project vanuit een sturende rol aan de voorkant.

De projecten zijn vooral ter uitbreiding en vervanging van de woningvoorraad maar ook grote renovaties en transities waarbij verduurzaming zal plaatsvinden waar nodig. Deze Projecten worden aangestuurd door het team vastgoedontwikkeling en Assetmanagement. Duurzaam bouwen is bij zowel nieuwbouw als bij herbestemmings- en verbetertrajecten "de standaard" bij ieder project 


Als Procesmanager ben je verantwoordelijk voor jouw projecten van de initiatieffase tot en met de overdracht aan de afdeling beheer, echter de aansturing van de bouw valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Je speelt een grote rol in de voorbereidingsfase waarbij je 70% meekrijgt zodat projecten ook uitvoerbaar worden.
Daarnaast overleg je regelmatig inhoudelijk met je collega’s en werken jullie als team samen aan de projecten en de teamdoelstellingen.

De procesmanager is op de hoogte van alle projecten die op de planning staan voor ontwikkeling of herstructurering. Na het voorbereidingsbesluit voor projecten die onder de verantwoordelijkheid van de procesmanager vallen, voert de procesmanager een haalbaarheidsonderzoek uit om de haalbaarheid van de gestelde doelen te toetsen. Na afronding van deze fase, stelt de procesmanager een definitief investeringsbesluit op voor het project en pleegt overleg met bewonersorganisaties om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Gedurende het ontwikkelproces en tijdens de uitvoering, onderhoudt de procesmanager contacten met de Gemeente, Bewoners(organisaties), Constructeurs,  Ketenpartners en Interne afdelingen waaronder de directie.
Door te sturen op tijd, kosten en kwaliteit, is de procesmanager "in control" waar het gaat om de projecten projecten.


Als nieuwe collega mag je rekenen op………

Uitdagend werk in een team dat verantwoordelijk is voor grote investeringen in nieuwbouw- en herstructurering. Je krijgt de verantwoordelijkheid over de uitvoering van interessante projecten die een bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave. Daarnaast biedt onze opdrachtgever je een werkomgeving waarin je wordt uitgedaagd mee te denken en je mening te geven over processen en zaken waar woningcorporaties mee te maken hebben en hoe de organisatie daar het beste mee om kan gaan.

Wat verwacht Woningcorporatie Zuid Holland van jou?

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Ervaring met vastgoedontwikkelingsprocessen;
 • Gedegen kennis van de processen van de realisatie van woningbouw en specifiek geïnteresseerd in huisvesting van kwetsbare doelgroepen;
 • Je bent een netwerker die beschikt over vaardigheden om tactisch te communiceren;
 • Bekendheid met bestuurlijke en politieke processen, verhoudingen en belangen;
 • Goede kennis op het gebied van bestemmingsplanprocedures en kennis met de voorbereiding van processen;
 • Jij bent een beslisser die zelfstandig knopen doorhakt na een eigen risico-inventarisatie;
 • Juridische basiskennis voor vastgoedprojecten en kennis van contractvormen;
 • Een analytische, oplossingsgerichte denker.

Wat biedt Woningcorporatie Zuid Holland jou als nieuwe, ambitieuze collega?


 • Een salaris in schaal L CAO Woondiensten wat inhoudt: minimaal  € 4710,-- en maximaal €6544,- per maand-.gebaseerd op een werkweek van 36 uur;
 • Een 36-urige werkweek;
 • De kans je expertise te gebruiken bij prachtige binnenstedelijke projecten;
 • Een persoonsgebonden opleidingsbudget, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een goede pensioenregeling;
 • Na gebleken geschiktheid een vaste aanstellig

Onze organisatie

Een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart en verhuurt ongeveer 11.000, voornamelijk sociale huurwoningen in Zij bieden een thuis aan de huurders, van jong tot oud, met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.

Bij deze organisatie werken circa 110 enthousiaste, gedreven en betrokken medewerkers. 

De medewerkers worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen en oplossingsgericht te werken. 

De organisatie biedt als werkgever de mogelijkheden om jezelf continue te verbeteren en uit te dagen; persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel. 

Het team vastgoedontwikkeling is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en complexe herstructureringsprojecten van de bestaande woningvoorraad. Vanuit de opdrachtgeversrol werkt de afdeling vastgoedontwikkeling, gebaseerd op Design & Build, samen met ketenpartners aan een hoogwaardige vastgoedkwaliteit met als uitgangspunt optimaal woongenot voor de huurders. 

Meer weten?

Heb je interesse? Bel Floris 06-55184626

Solliciteren? Stuur je motivatie met curriculum vitae naar floris@career-select.nl

We laten je weten hoe de procedure verder gaat.

Nieuwsgierig? Pak de telefoon en we vertellen je hoe snel jij kan deelnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.