Controller

Wat ga je doen?

Het Team financiën bestaande uit 18 collega's is verantwoordelijk voor de organisatiebrede planning-en-controlcyclus, de jaarrekening, treasury, fiscaliteiten, business control, interne controle en projectcontrol. 


Je bent primair verantwoordelijk voor de Treasury de interne controle en de externe verslaglegging. De afdelingen Klanten, Vastgoed, Bestuurstaf & Beleid en Assetmanagement staan continu met jou in contact. 

Jouw functietaken zijn:

 • Jij bent het aanspreekpunt voor de externe accountant. waardoor je vanuit een opdrachtgeversrol nauw betrokken bent bij de planning en uitvoering van de aan de accountant uitbesteedde werkzaamheden. 
 • Op het gebied van externe verslaggeving en de toepassing hiervan op de processen van deze organisatie ben jij dè  adviseur voor het management en directie.
 • Jij coördineert de interim-controle, de hardclose, de jaarrekeningcontrole en je stelt position papers op.
 • Je bent als controller verantwoordelijk voor de 2e lijns controle op de uitvoering van de Internal Control Frameworks door de organisatie en rapporteert hierover in de Risk en Compliance Commissie;
 • Jij bent hiervoor ook dè adviseur naar de organisatie toe.
 • Verder ben je ook verantwoordelijk voor de Treasury binnen de organisatie en draag je zorg voor de verantwoording richting de Autoriteit Woningmarkt (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
 • Ieder kwartaal neem je deel aan de Treasury Commissie, waar de manager Financiën, de assistent-controller, de directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning, de manager Vastgoed en de externe treasury adviseur onderdeel van uitmaken. Het cashmanagement, het opstellen van de kasstroomprognoses en de treasuryrapportage en het aantrekken van financiering pak jij vanuit jouw rol op.. Jaarlijks maak je het treasury jaarplan, evenals de financieringsstrategie voor zowel de sociale als de commerciële verhuuractiviteiten.
 • Functioneel aansturen van de drie assistent-controllers door ze te coachen en te begeleiden.

Wat verwacht Woningcorporatie Noord Holland van jou?

 

 • Afgeronde financiële wo-opleiding
 • Tenminste 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in de Accountancy
 • Stevige persoonlijkheid die zich gemakkelijk binnen de organisatie beweegt
 • In staat om effectief samen te werken met de diverse in- en externe stakeholders
 • Goed inzicht in de financiële belangen, ontwikkelingen, vraagstukken en potentiële pijnpunten van de organisatie en in staat om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen
 • Veranderingsgericht en in staat om collega's hierin mee te krijgen
 • Organisatiesensitief en gevoel voor interne verhoudingen
 • Inzicht in externe ontwikkelingen en in staat om deze te vertalen naar financieel beleid
 • In staat om de behoefte achter de vraag te achterhalen en op scherpe en heldere wijze hierover te adviseren
 • Overtuigende gesprekspartner die gemakkelijk communiceert met stakeholders op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Wat biedt Woningcorporatie Noord Holland jou als nieuwe, ambitieuze collega?

 • Een bruto maandsalaris tot € 5.590 (schaal K cao Woondiensten);
 • 36-urige werkweek;
 • 75% eindejaarsuitkering bruto maandsalaris;
 • 8% vakantiegeld;
 • Cafetaria systeem;
 • Loopbaanbudget conform cao en opleidingsmogelijkheden vanuit de werkgever;
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.

Onze organisatie

Deze Woningcorporatie is volop in ontwikkeling. Een woningcorporatie met meer dan 15.000 sociale woningen, met als  

Ambities op het gebied van je thuis voelen en duurzaam wonen kenmerken deze organisatie. Dankzij de inzet en kwaliteit van de medewerkers kan ze haar ambities waarmaken. De cultuur van de organisatie is gericht op samenwerking, innovatie, initiatief en respect. Verhuren, beheren en onderhouden van woningen is de primaire taak. Dit deze organisatie voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. De corporatie biedt daarbij verschillende soorten woningen aan in verschillende prijsklassen en wijken. Hierbij zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid het uitgangspunt. Deze woningcorporatie stelt haar medewerkers in staat hun talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen.

 

 

Meer weten?

Heb je interesse in deze vacature of wil je de mogelijkheden voor jou persoonlijk bespreken?

Bel Floris 06-55184626

www.careerselectnederland.nl

Solliciteren? Stuur je motivatie met curriculum vitae naar floris@career-select.nl. We laten je weten hoe de procedure verder gaat. Bij Career Select bieden we je altijd de kans te gamen voor jouw ideale baan. Met onze neurogames op wetenschappelijke basis krijg jij inzicht in welke functies nog meer bij je passen en je krijgt een rapport waarin jouw cognitieve vaardigheden en je persoonlijkheid in beeld worden gebracht.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.