De meerwaarde van een werving en selectie bureau gespecialiseerd in de corporatiebranche

Werving en selectie voor de corporatiebranche, waarom zou je daar een gespecialiseerd werving en selectiebureau voor in de arm nemen? De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen die kiezen voor een loopbaan bij een woningcorporatie de passie voor hun vak willen combineren met de betrokkenheid die ze voelen bij de maatschappij, met name als het gaat om de zorg voor een betaalbare en prettige leefomgeving voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wat het werken bij woningcorporaties verder bijzonder maakt is het belang van een nauwe samenwerking, tussen de medewerkers onderling en met partijen van buitenaf. Dit resultaatgericht samenwerken, kortweg RGS, wordt een steeds belangrijkere factor om een betaalbare en duurzame volkshuisvesting te kunnen waarborgen. Dit dynamische speelveld vraagt om specifieke competenties en karaktereigenschappen van iedere medewerker, op sociaal gebied of gespecialiseerd in vastgoed, die vaak belangrijker zijn dan ervaring en specifieke kennis. Career Select is een werving en selectie bureau gespecialiseerd in de corporatiebranche. Door onze jarenlange ervaring binnen de corporatiesector weten wij als geen ander dat deze sector constant in beweging is. Wij hebben alle veranderingen in het verleden meegemaakt en volgen de huidige ontwikkelingen op de voet. Hierdoor kunnen wij profielschetsen voor de verschillende functies snel en adequaat aanpassen. Ons unieke online pre-assessment, gebaseerd op het dataprofiel van de gezochte functie, maakt een snelle en effectieve selectie van de meest geschikte kandidaat mogelijk. Zowel de kandidaten als de corporaties hebben hier voordeel bij, hetgeen ook blijkt uit de vele positieve reacties die wij hierover krijgen.

Bel: 085 0187575 Contactformulier

Snelle en duurzame invulling van alle vacatures, ook de moeilijkst invulbare

De drijvende krachten achter werving en selectiebureau Career Select, Floris Kösters en Herman van Hoeven, hebben onafhankelijk van elkaar en op hun eigen wijze veel ervaring opgedaan bij woningcorporaties. Zij hebben de werkprocessen van de corporatiebranche en de veranderingen daarin van dichtbij meegemaakt, waarin weliswaar rollen en functies wijzigden, maar waarbij de maatschappelijke betrokkenheid steeds de belangrijkste drijfveer bleef voor medewerkers op alle niveaus om te kiezen voor een loopbaan bij een woningcorporatie. Naast werving en selectie zijn zij daarom ook goed in staat te helpen bij de interne organisatie-ontwikkeling, bijvoorbeeld door talentherkenning op de werkvloer en loopbaan coaching. Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, waar steeds minder geschikte kandidaten beschikbaar zijn voor een aangeboden functie, biedt dit een duidelijke meerwaarde. Bovendien komt het blijvend mobiliseren en activeren van medewerkers de gezondheid van de organisatie ten goede. Zowel bij een externe als bij een interne werving en selectie staat een snelle en duurzame invulling van de vacature voorop, en daar zorgen Floris en Herman voor. Zij vinden de juiste match, met oog voor de belangen van zowel de kandidaten als van de organisatie.

Werving en selectie voor de corporatiebranche door heel Nederland

Door onze standplaats in Rijswijk heeft ons werving en selectie bureau met name in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een tevreden klantenbestand opgebouwd, dat zich gestaag uitbreidt. In de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, maar ook verder in het land maken steeds meer woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties graag gebruik van onze diensten. Onze innovatieve online werving- en selectiemethodes voor de corporatiebranche en andere maatschappelijke organisaties maken een snelle en accurate selectie mogelijk en zijn overal inzetbaar, van de meest noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe via Overijssel en Gelderland in het oosten tot en met de meest zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Ook daar vinden wij de juiste match voor iedere vacature in de corporatiebranche, buiten of binnen de organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.