Werken bij woningcorporaties, voor mensen met passie voor hun vak en voor de maatschappij

De corporatiesector neemt binnen het bedrijfsleven een bijzondere plek in. Woningcorporaties zijn weliswaar private ondernemingen, maar werken zonder winstoogmerk aan een maatschappelijke opdracht. Zij dragen zorg voor veilige, betaalbare woningen in een prettige leefomgeving voor specifieke doelgroepen die om verschillende redenen een steuntje in de rug nodig hebben. Mensen die kiezen voor een loopbaan bij een woningcorporatie doen dit dan ook vaak uit overtuiging; zij willen graag een steentje bijdragen aan het leefbaar maken en houden van sociale wijken of buurten en bewoners op weg helpen naar een betere toekomst. Wat het werken bij woningcorporaties verder bijzonder maakt is de nauwe samenwerking tussen de medewerkers in de vele verschillende functies. Financieel, technisch of sociaal, iedere medewerker werkt vanuit zijn eigen expertise om samen dat ene doel te kunnen bereiken, een betaalbare en duurzame volkshuisvesting. Wil jij ook jouw vakkennis een meerwaarde en je carrière een boost geven, neem dan eens contact op met Career Select. Wij zijn een werving en selectiebureau gespecialiseerd in de corporatiebranche. Bij ons vind je vacatures voor functies in vastgoed, management, projectontwikkeling, contractbeheer, leefbaarheid en wonen, om maar een paar functiegebieden te noemen. Kijk wat er op jouw vakgebied aangeboden wordt en zie je een leuke vacature, vraag dan toegang tot ons online pre-assessment om meteen te ontdekken of de beschikbare functie echt iets voor jou is.

Bel: 085 0187575 Contactformulier

Afwisselend en uitdagend werk maakt een loopbaan bij een woningcorporatie bevredigend en duurzaam

Uit een arbeidsmarktonderzoek bij woningcorporaties, uitgevoerd in 2019, blijkt dat een grote meerderheid van de medewerkers zeer tevreden zijn met hun werk en optimistisch naar de toekomst kijken. Niet zo verwonderlijk, want in de corporatiebranche kun je als medewerker naast je vakkennis ook je maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Dat gold al zo´n honderd jaar geleden bij de oprichting van de eerste corporaties die zorg moesten dragen voor een goede volkshuisvesting van de arbeidersklasse, tegenwoordig wordt dit weer steeds actueler door de snelle veranderingen op sociaal en technologisch gebied. De grote vraag naar betaalbare huurwoningen, de eisen voor duurzaam en energieneutraal bouwen en de veranderingen in het huurdersbestand maken het werken bij woningcorporaties op alle gebieden uitdagender en afwisselender. Samenwerken blijft niet meer beperkt tot de eigen organisatie, binnen de hele corporatiesector wordt samengewerkt om sneller en duurzamer te kunnen bouwen. Daarnaast wordt steeds meer samenwerking gezocht met de zorgsector voor kwetsbare, vaak oudere, huurders en met gemeenten en handhavers voor moeilijk plaatsbare huurders. Je bent als medewerker van een woningcorporatie onderdeel van een groot maatschappelijk geheel dat altijd in beweging en ontwikkeling is en waarbij RGS steeds belangrijker wordt.

Ontdek je geschiktheid voor deze afwisselende branche met ons online pre-assessment

Ambieer je een loopbaan bij een woningcorporatie, dan zijn naast competenties voor de een bepaalde functie persoonlijkheid en cognitie van doorslaggevend belang. Heb je interesse in een vacature aangeboden op onze site, dan nodigen wij je uit allereerst ons online pre-assessment te doorlopen. Dit is een leuke test van ongeveer een half uurtje waarbij je door middel van games direct inzicht krijgt in je, al dan niet verborgen, talenten. Van dit assessment krijg je uiteraard een rapportage, die voor je verdere carrière altijd nuttig is, ook als de vacature uiteindelijk toch niet de meest geschikte blijkt. Wij gaan daarom ook altijd graag met je in gesprek over de resultaten en kunnen je indien gewenst opnemen in ons bestand van kandidaten die beschikbaar zijn voor een volkshuisvesting vacature.

Door het hele land werken woningcorporaties aan betaalbaar en prettig wonen

Sociale woningbouw is allang niet meer beperkt tot bepaalde wijken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Door het hele land, van de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe tot de meest zuidelijke als Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn woningcorporaties actief op zoek naar vakmensen met een maatschappelijke passie voor de vele verschillende functies die voor een goede volkshuisvesting nodig zijn, van strategisch of administratief tot sociaal of technisch. Wat jouw vakgebied ook is en waar in Nederland je woont, in de Randstadprovincies Noord- of Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht of meer naar het oosten in Gelderland of Overijssel, er is altijd wel een vacature bij jou in de buurt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.