Verhuurmakelaar / Procesregisseur

Wat ga je doen?

1. Verhuurproces

 • Draagt zorg voor een vlot verloop van het verhuurproces. 
 • Stelt binnen de geldende richtlijnen de juiste wijze van aanbieding woning of garage vast. 
 • Zorgt voor de selectie en intake van kandidaten en de aanbieding en toewijzing van woningen bij (standaard) verhuringen,  conform het beleid van de organisatie.
 • Draagt zorg voor maatwerkoplossingen betreffende de toewijzing van woningen aan bijzondere doelgroepen (bv.         statushouders en urgenten), rekening houdend met het beleid van de organisatie en afspraken met         samenwerkingspartners. 
 • Plant en verricht bezichtigingen met kandidaat-huurder.
 • Checkt relevante gegevens van woningzoekenden voor juiste woningtoewijzing. 
 • Zorgt voor correcte administratieve afhandeling, conform wet- en regelgeving. 
 • Stelt huurcontracten op 
 • Verzorgt in voorkomende gevallen consideransen/zorgovereenkomsten en tijdelijke huurovereenkomsten, in samenwerking met de woonconsulent
 • Verzorgt de sleuteluitgifte in de woning, zorgt daarbij voor toelichting en ondertekening van huurovereenkomst en geeft      uitleg over het gebruik van de woning  
 • Stelt, in samenwerking met de projectleider en wijkregisseur, de verhuurplanning op bij nieuwbouwprojecten. 
 • Beantwoordt vragen van woningzoekenden en kandidaat-huurders over het verhuurproces. 
Prestatie-indicatoren:

 • Klanttevredenheid
 • Leegstand
 • Juistheid woningtoewijzing
 • Maatwerkoplossingen
2. Huuropzeggingen 

 • Draagt zorg voor een correcte verwerking van de huuropzeggingen. 
 • Draagt zorg voor goede communicatie en correspondentie met vertrekkende huurder. 
Prestatie-indicatoren:

 • Klanttevredenheid 
3. Verkoop en terugkoop van Woningen

 • Verzorgt het proces van verkoop en terugkoop van woningen in samenwerking met makelaar en notaris.

Prestatie-indicatoren:

 • kwaliteit bijdrage 

4. Signalering en participatie 

 • Signaleert klantbehoeften en speelt hier adequaat op in.
 • Signaleert ontwikkelingen en uitvoeringsknelpunten in het woonruimte verdeelbeleid en huurbeleid en geeft dit door aan de beleidsmedewerker
 • Levert een bijdrage aan het opstellen van nieuw of verdere verbetering van bestaande beleidsonderdelen, gericht op de    eigen werkprocessen en dienstverlening.
 • Participeert in (interne en externe) projecten en regionale werkgroepen die veelal te maken hebben met het optimaliseren  van de werkprocessen en dienstverlening rond woonruimteverdeling.
Prestatie-indicatoren:

 • kwaliteit en mate signalen
 • kwaliteit bijdrage werkgroepen
5. Het monitoren en verbeteren van het verhuur- en mutatieproces.

 • Overziet het gehele verhuur- en mutatieproces en ziet de verbinding met andere processen.
 • Monitort dat de processen volgens wet- en regelgeving worden uitgevoerd en past indien nodig, na overleg met collega’s,  de processen aan.
 • Zorgt voor continue verbetering van de processen om de beoogde kwaliteit te bereiken. 
 • Signaleert gevraagd en ongevraagd verbetermogelijkheden en stelt verbetervoorstellen op. Zorgt hierbij voor draagvlak en  ziet toe op de uitvoering. 
 • Rapporteert over het verloop van de processen en koppelt dit terug aan collega’s en  leidinggevende. 

Prestatie-indicatoren:

 • kwaliteit en kwantiteit signalen
 • kwaliteit en kwantiteit verbetervoorstellen
 • Kwaliteit rapportages
6. Vastleggen in informatiesysteem

 • Draagt zorg voor goede vastlegging van gegevens in de informatiesystemen.
 • Levert een actieve bijdrage aan het optimaliseren van het informatiesysteem. 
Prestatie-indicatoren:

Up tot date informatiesysteem 

BEVOEGDHEDEN
Zie resultaten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden matrix en het inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid van de organisatie

Wat verwacht Woningstichting Noord Brabant van jou?

Denk- en werkniveau: MBO/HBO

Kennis van/vaardigheden m.b.t.:

 • Volkhuisvesting
 • Relevante wet en regelgeving
 • Bedrijfsinformatiesysteem
 • Document Management Systeem (DMS)
 • MS Office / Functionele applicaties


 Wat biedt Woningstichting Noord Brabant jou als nieuwe, ambitieuze collega?

Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng (bijvoorbeeld verbetervoorstellen n.a.v. signaleringen);

Een leuke organisatie in een prachtige omgeving;

Een marktconform salaris overeenkomstig schaal H CAO Woningcorporaties (maximaal € 3229,-- €4196,-- gebaseerd op een werkweek van 36 uur); 

Onze organisatie

Meer weten?

Heb je vragen over de vacature bel Floris Kösters op 06-55184626 of mail aan floris@career-select.nlDeze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.