Projectleider Verduurzaming

Wat ga je doen?

Hallo projectleider!

Als Projectleider bij QuaWonen ligt jouw focus op renovatie en verduurzaming van ons woningbezit. Op samenwerkingsgebied gaan corporaties bouwen aan duurzame en strategische samenwerkingsverbanden met ketenpartners en specialisten. Hoe uitdagend is het om met jouw expertise direct invloed uit te oefen op renovatie en verduurzaming?


Wat ga je doen?

Je stuurt op kwaliteit, planning en budget tijdens alle uitvoeringsfases. Je bent verantwoordelijk vanaf de start van de initiatieffase tot aan de oplevering. Je maakt variantenanalyses waarmee je de haalbaarheid inschat van de mogelijke keuzes binnen projecten. Je realiseert (energie)renovatieprojecten.

Met geselecteerde aannemers werk je doorgaans in bouwteamverband gelijktijdig aan meerdere projecten. Je coördineert daarbij het gehele in- en externe proces van jouw renovatieprojecten. Je zorgt in het voortraject dat alle noodzakelijke onderzoeken tijdig zijn verricht en beoordeelt met een kritisch oog de renovatievoorstellen van de aannemer. Je zorgt vervolgens voor snelle besluitvorming in het managementteam en samen met de Bewonersbegeleider voor instemming van de bewoners. Tijdens de uitvoering houdt je collega-Opzichter toezicht en stuur jij bij waar nodig.  

 

Je doet voorstellen voor de manier van samenwerken (bijvoorbeeld traditioneel aanbesteden, bouwteam, RGS) en levert input voor de meerjaren investeringsbegroting. 

Je stuurt op kwaliteit, planning en budget tijdens alle uitvoeringsfases. Je bewaakt de GOTIK-aspecten. Je werkt veel samen met externe partners en verbindt partijen om het beste resultaat te behalen. 


Team Ontwikkeling

Je bent werkzaam binnen het team Ontwikkeling van de afdeling Vastgoed. Dit team kent nu nog 5 Projectleiders en je direct leidinggevende is de Manager Vastgoed.


Wat verwacht Stichting Quawonen van jou?

Wat breng je mee?

·         minimaal een afgeronde opleiding op hbo-niveau, zoals bouwkunde;

·         ruime kennis van en ervaring met complex verduurzamingsprojecten, verduurzamingsprojecten, bouwprocessen, bouwtechniek, uitvoering en bouwregelgeving;

·         kennis en ervaring van regisserend opdrachtgeverschap en aanbestedingsprocedures/inkooptrajecten;

 

Verder ben je c.q. beschik je over:

·         goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;

·         daadkrachtig, doch flexibel en organisatiesensitief;

·         een organisator in hart en nieren en resultaatgericht met oog voor het proces en mensen.

·         denk je in mogelijkheden;

Wat biedt Stichting Quawonen jou als nieuwe, ambitieuze collega?


Ons aanbod

·         Een veelzijdige functie met mooie verduurzamingsprojecten;

·         Een salaris in schaal K, minimum € 4.265,- maximum € 5.765, -, op basis van een 36-urige werkweek;

·         De mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te ruilen, zoals aankoop van extra verlofuren;

·         Bijdrage aan je pensioenpremie via Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties.

En verder:

·         Een functie met een grote mate van zelfstandigheid en ruimte voor creativiteit;

·         Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen, een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget en toegang tot onze online leeromgeving van GoodHabitz;

·         Deelname aan onze regeling sportvergoeding;

·         Een gezellige kantine met een gezond aanbod. De lunch wordt verzorgd door Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard.

 

Onze organisatie

Werken bij QuaWonen
Binnen QuaWonen komt iedereen tot zijn recht. We zijn allemaal een schakel in het geheel van waaruit we bijdragen aan ons gezamenlijke doel: het bedienen van onze huurders. Dat geeft ons voldoening en plezier.

We kiezen er heel bewust voor om een lerende organisatie te zijn. Daar hoort bij dat we onze eigen kwaliteiten kennen en de kwaliteiten van anderen herkennen. Dat we elkaar durven aanspreken en feedback geven en in ontvangst nemen. We hebben er plezier in om deze reis samen af te leggen. Je wordt gestimuleerd in de ontwikkeling van je eigen persoonlijk leiderschap vanuit de unieke talenten die je in huis hebt.

Vertrouwen is de basis. Medewerkers worden aangemoedigd om binnen gegeven kaders besluiten te nemen en onderling af te stemmen als er nog onzekerheid is rond het maken van een keuze. Met als resultaat, energie, motivatie en tevreden huurders.

Het team Ontwikkeling waar je deel van uit maakt kent naast de 5 Projectleiders een medewerker Projectadministratie en een opzichter.

Meer weten?

Bij interesse bel Floris Kösters van Career Select Nederland B.V. en vertel hem waar jij je in wenst te ontwikkelen in relatie tot deze kans. 
Floris is bereikbaar op 06-55184626


Per email solliciteren? Mail Floris op floris@career-select.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.