Procesmanager

Wat ga je doen?

De begeleiding en voorbereiding van projecten ter uitbreiding en vervanging van de woningvoorraad, worden gerealiseerd door het team vastgoedontwikkeling en assetmanagement. Duurzaam bouwen is bij zowel nieuwbouw als bij herbestemmings- en verbetertrajecten een vast onderdeel van ieder project.

Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor jouw projecten van de initiatieffase tot en met de overdracht aan de afdeling beheer. 

Daarnaast overleg je regelmatig inhoudelijk met je collega’s en werken jullie als team samen aan de projecten en de teamdoelstellingen.

De procesmanager is op de hoogte van alle projecten die op de planning staan voor ontwikkeling of herstructurering. Na het voorbereidingsbesluit voor projecten die onder de verantwoordelijkheid van de procesmanager vallen, voert de procesmanager een haalbaarheidsonderzoek uit om de haalbaarheid van de gestelde doelen te toetsen. Na afronding van deze fase, stelt de procesmanager een definitief investeringsbesluit op voor het project.
Gedurende het ontwikkelproces en tijdens de uitvoering, onderhoudt de procesmanager contacten met de Gemeente, ketenpartners en interne afdelingen. Door te sturen op tijd, kosten en kwaliteit, is de  procesmanager ‘in control’ van zijn of haar projecten.

Jij als nieuwe collega bij Mozaïek  Wonen kan rekenen op………

uitdagend werk in een team dat verantwoordelijk is voor grote investeringen in nieuwbouw en herstructurering. Je krijgt de verantwoordelijkheid over de uitvoering van interessante projecten die een bijdrage leveren aan de  volkshuisvestelijke opgave. Daarnaast biedt Mozaïek Wonen je een werkomgeving waarin je wordt uitgedaagd mee te denken en je mening te geven over processen en zaken waar corporaties mee te maken hebben.

Wat verwacht Mozaïek Wonen van jou?

 • een HBO+ werk- en denkniveau;
 • ervaring met vastgoedontwikkelingsprocessen;
 • een gedegen kennis van de processen van de realisatie van woningbouw en specifiek geïnteresseerd in huisvesting van kwetsbare doelgroepen;
 • een netwerker die beschikt over vaardigheden om tactisch te communiceren;
 • bekendheid met bestuurlijke en politieke processen, verhoudingen en belangen;
 • goede kennis op het gebied van bestemmingsplanprocedures en kennis met de voorbereiding van processen;
 • een beslisser die knopen doorhakt na risico-inventarisatie;
 • juridische basiskennis voor vastgoedprojecten en kennis van contractvormen;
 • een analytische, oplossingsgerichte denker.

Wat biedt Mozaïek Wonen jou als nieuwe, ambitieuze collega?

 • Een salaris in schaal L CAO Woondiensten;
 • Een 36-urige werkweek;
 • Een persoonsgebonden opleidingsbudget, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een goede pensioenregeling;
 • Na gebleken geschiktheid een vaste aanstelling.

Onze organisatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart en verhuurt ongeveer 10.000, voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Moordrecht en Gouderak. Zij bieden een thuis aan de huurders, van jong tot oud, met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.

Bij Mozaïek Wonen werken 108 enthousiaste, gedreven en betrokken medewerkers. 

De medewerkers worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen en oplossingsgericht te werken. 

Mozaïek Wonen biedt als werkgever de mogelijkheden om jezelf continue te verbeteren en uit te dagen; persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel. 

Het team vastgoedontwikkeling en assetmanagement is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en complexe herstructureringsprojecten van de bestaande woningvoorraad. Vanuit de opdrachtgeversrol werkt de afdeling vastgoedontwikkeling, gebaseerd op Design & Build, samen met ketenpartners aan een hoogwaardige vastgoedkwaliteit met als uitgangspunt optimaal woongenot voor de huurders. 

Meer weten?

Heb je interesse? Bel Floris 06-55184626

Solliciteren? Stuur je motivatie met curriculum vitae naar floris@career-select.nl

We laten je weten hoe de procedure verder gaat.

Bij Career Select bieden we je altijd de kans te gamen voor jouw ideale baan.
Met onze neurogames op wetenschappelijke basis krijg jij inzicht in welke functies
nog meer bij je passen en je krijgt een rapport waarin jouw cognitieve vaardigheden
en je persoonlijkheid in beeld worden gebracht.

Nieuwsgierig? Pak de telefoon en we vertellen je hoe snel jij kan deelnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.