Medewerker woondiensten, een maatschappelijke functie waarvoor geen vacature hetzelfde is

De corporatiesector, ook wel sector woondiensten genoemd, neemt binnen het bedrijfsleven een bijzondere plek in. Woningcorporaties zijn weliswaar private ondernemingen, maar hebben een maatschappelijke opdracht, de volkshuisvesting. Zij dragen zorg voor veilige, betaalbare woningen in een prettige leefomgeving voor kwetsbare doelgroepen die om verschillende redenen een steuntje in de rug nodig hebben. De corporatiebranche is een diverse wereld. Met de kerntaak, de verhuur van woningen, hangen een heel scala aan activiteiten en verantwoordelijkheden samen. Denk daarbij aan woningbeheer en wijkbeheer. Klein en groot onderhoud aan bestaande woningen, renovaties en verduurzaming, maar ook de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Contacten tussen bewoners bevorderen, individuele behoeftes signaleren en het ontwikkelen van buurtactiviteiten verhogen de leefbaarheid. Iedere medewerker woondiensten wil binnen zijn vakgebied graag een steentje bijdragen aan het leefbaar maken en houden van sociale wijken of buurten en bewoners op weg helpen naar een betere toekomst en werkt daarbij nauw samen met collega´s en externe partijen. De grote diversiteit aan functies biedt mogelijkheden om door te groeien en je te ontwikkelen binnen de organisatie of de sector. Wil jij ook jouw vakkennis een meerwaarde en je carrière een boost geven, neem dan eens contact op met Career Select. Wij zijn een werving en selectiebureau gespecialiseerd in de corporatiebranche. Ook op jouw vakgebied hebben wij vacatures beschikbaar en met ons online pre-assessment ontdek je op een leuke en snelle manier of jij de medewerker bent waar naar gezocht wordt.

Bel: 085 0187575 Contactformulier

Een loopbaan in de corporatiebranche, steeds afwisselend en altijd uitdagend

Medewerkers woondiensten zijn tevreden met hun baan en hebben een optimistische kijk op de toekomst, zo blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd in 2019 onder woningcorporaties. Redenen hiervoor zijn onder andere de variatie in taken en het vertrouwen dat geboden wordt deze zelfstandig en naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren. Door de snelle veranderingen op sociaal en technologisch gebied, zoals het steeds groeiende aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen en de nieuwe milieu-eisen voor duurzaamheid in zowel bestaande als nieuwbouw, ontstaan bij de verhuur van woningen en in het woningbeheer steeds nieuwe uitdagingen. Daarbij blijft samenwerken niet meer beperkt tot de eigen organisatie of de corporatiesector, maar is nauw overleg met bouwondernemingen en zorginstellingen steeds belangrijker om de doelstellingen van betaalbare woningen in een prettige leefomgeving te bereiken. Je bent als medewerker woondiensten onderdeel van een groot maatschappelijk geheel dat altijd in beweging en ontwikkeling is en waarbij RGS steeds belangrijker wordt, zowel binnen als buiten de regio.

Medewerkers woondiensten zijn overal nodig, ook in jouw regio zijn er vacatures

Sociale woningbouw en verhuur van betaalbare woningen is allang niet meer beperkt tot bepaalde wijken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Door het hele land, van de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe tot de meest zuidelijke als Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben woningcorporaties vacatures voor medewerkers woondiensten, professionals met een maatschappelijke passie die een steentje willen bijdragen aan een goede volkshuisvesting. Wil jij je loopbaan vormgeven in sociaal woningbeheer, maak dan gerust eens een afspraak of kom langs. Waar in Nederland je ook woont, in de Randstadprovincies Noord- of Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht of meer naar het oosten in Gelderland of Overijssel, hebben of vinden wij zeker een passende vacature bij jou in de buurt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.