Speciaal voor inhuur en interim opdrachten van woningcorporaties hebben wij een platform ingericht

Dienstverbanden in de corporatiebranche zijn vaak langdurig. Mensen die kiezen voor een loopbaan in de corporatiesector doen dit vaak uit overtuiging en de woningcorporaties op hun beurt proberen deze medewerkers bij gebleken geschiktheid aan zich te binden door het bieden van doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Desondanks wordt ook bij corporaties regelmatig gezocht naar interim medewerkers op basis van inhuur, bijvoorbeeld ter ondersteuning voor een specifiek project of bij tijdelijk uitval van personeel door ziekte of speciaal verlof. Career Select is een werving en selectiebureau gespecialiseerd in de corporatiebranche. Wij werven actief voor woningcorporaties en andere publieke sectoren en selecteren kandidaten niet alleen op basis van de gestelde functie-eisen maar vooral ook op competentie, cognitie en karaktereigenschappen. Dit vergroot de kans op het vinden van de juiste match tussen kandidaten en organisaties, om te komen tot een duurzaam vast of succesvol tijdelijk dienstverband. Voor tijdelijke inhuur van bijvoorbeeld een woonconsulent, verhuurmakelaar, medewerker huurincasso of een interim manager wonen verwijzen wij je graag naar ons speciaal hiervoor ingerichte platform Flexwerkportaal.

Bel: 085 0187575 Contactformulier

Werving en selectie waar het moet, enkel bemiddeling faciliteren waar het kan

Voor diverse, vooral moeilijk invulbare, vacatures in de corporatiesector is een actieve werving en selectie noodzakelijk, maar met een goed platform dat zowel door de woningcorporaties als door zzp’ers en bemiddelingsbureaus die op zoek zijn naar een vacature in de corporatiebranche goed zichtbaar is, kun je voor je organisatie geld besparen door de selectie zelf ter hand te nemen. Bij Career Select hebben wij gemeend om, naast onze werving en selectie activiteiten, onze klanten een extra service te bieden in de vorm van twee platforms, waarop zij gratis hun vacatures kunnen adverteren, zowel voor vast alsook voor interim personeel. Het grote voordeel hiervan is dat met name voor aangeboden tijdelijke opdrachten ook zzp’ers zich beschikbaar kunnen stellen, bijvoorbeeld voor interim verhuurmakelaar of inhuur van een projectleider gespecialiseerd in vastgoed, zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau. Uiteraard kunnen deze laatste ook via onze platforms op zoek naar een geschikte vacature voor hun kandidaten.

Bemiddeling bij interim managers wonen of inhuur woonconsulenten voor corporaties in heel Nederland

Vond je vroeger de woningcorporaties vooral in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, tegenwoordig is er een groot netwerk door het hele land, van de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe tot de meest zuidelijke als Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast werken corporaties, met name in de Randstadprovincies Noord- of Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, ook steeds meer samen om hun doelen te bereiken. Onze platforms zijn niet aan plaats gebonden, zo kunnen wij ook bemiddelen bij een tijdelijke inhuur van een medewerker huurincasso of professionals gespecialiseerd in vastgoed in Overijssel of Gelderland. Heb je ook vacatures openstaan voor een vaste of interim manager wonen of verhuurmakelaar, of ben je op zoek naar een tijdelijke opdracht bij een woningcorporatie, neem dan gerust eens contact op, waar nodig zetten wij onze werving en selectie procedure in, indien mogelijk of gewenst kunnen wij de vacature gratis op ons platform plaatsen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.