Executive search voor woningcorporaties en andere non-profitorganisaties, een vak apart

Executive search richt zich specifiek op het vinden van geschikte topfunctionarissen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het bedrijfsleven en de publieke sector, zoals woningcorporaties, zorginstellingen of andere organisaties die een maatschappelijk belang dienen. Spelen in het bedrijfsleven competitie en winstgevendheid een belangrijkere rol, in de corporatiebranche ligt de nadruk op maatschappelijke betrokkenheid en resultaatgerichte samenwerking. Dit vertaalt zich tevens naar de structuur en de cultuur binnen de onderneming, en daarmee naar de eisen die aan managers, bestuurders en commissarissen in de corporatiesector gesteld worden. Career Select is gespecialiseerd in recruitment en executive search voor woningcorporaties. Door onze jarenlange ervaring binnen de corporatiebranche weten wij als geen ander welke competenties en persoonskenmerken belangrijk zijn voor het succesvol leidinggeven aan een woningcorporatie. Wij hebben alle veranderingen in het verleden meegemaakt en volgen de huidige ontwikkelingen op de voet om zo nodig profielschetsen snel en adequaat aan te kunnen passen. Ons unieke online pre-assessment, gebaseerd op het dataprofiel van de gezochte functie, maakt een snelle en effectieve selectie van de meest geschikte kandidaat mogelijk. Zowel de kandidaten als de corporaties hebben hier voordeel bij, hetgeen ook blijkt uit de vele positieve reacties die wij hierover krijgen.

Bel: 085 0187575 Contactformulier

Vacatures voor topfuncties snel en duurzaam vervuld met een effectieve executive search

De drijvende krachten achter Career Select, Floris Kösters en Herman van Hoeven, hebben onafhankelijk van elkaar en op hun eigen wijze veel ervaring opgedaan in de corporatiebranche. bij. Zij hebben de werkprocessen binnen woningcorporaties en de veranderingen daarin van dichtbij meegemaakt, waarin weliswaar rollen en functies wijzigden, maar waarbij de maatschappelijke betrokkenheid steeds de belangrijkste drijfveer bleef voor medewerkers op alle niveaus om te kiezen voor een loopbaan bij een woningcorporatie. Naast externe werving, selectie en executive search zijn zij daarom ook goed in staat te helpen bij de interne organisatie-ontwikkeling, bijvoorbeeld door talentherkenning op de werkvloer en loopbaan coaching. Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, waar steeds minder geschikte kandidaten beschikbaar zijn voor een aangeboden functie, biedt dit een duidelijke meerwaarde. Bovendien komt het blijvend mobiliseren en activeren van medewerkers de gezondheid van de organisatie ten goede. Zowel bij een externe als bij een interne executive search staat een snelle en duurzame invulling van de vacature voorop, en daar zorgen Floris en Herman voor. Zij vinden de juiste match, met oog voor de belangen van zowel de kandidaten als van de organisatie.

Executive search voor woningcorporaties overal in Nederland

Door onze standplaats in Rijswijk hebben wij met name in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een tevreden klantenbestand opgebouwd, dat zich gestaag uitbreidt. In de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, maar ook verder in het land maken steeds meer woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties graag gebruik van onze diensten. Onze innovatieve online werving- en selectiemethodes, ook voor executive search voor woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties, zijn overal inzetbaar, van de meest noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe via Overijssel en Gelderland in het oosten tot en met de meest zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Ook daar vinden wij de beste managers, bestuurders en commissarissen, buiten of binnen de organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.