Werken bij een woningcorporatie? Neem kennis van de arbeidsvoorwaarden en CAO Woondiensten

Je denkt erover te gaan werken bij een woningcorporatie. Je hebt een vacature gezien voor een leuke baan waarin je naast je vakkennis ook je maatschappelijke betrokkenheid kunt inzetten. Voor je de overstap waagt wil je toch wel graag meer weten over de arbeidsvoorwaarden, het salaris wat je gaat verdienen, wat je ontwikkelingskansen zijn en hoe het zit met de overdracht van je reeds opgebouwde pensioen. We kunnen je gerust stellen, al deze zaken zijn goed geregeld in de CAO Woondiensten. Werktijden die de balans tussen werk en privé respecteert, marktconforme salarissen gebaseerd op functie-indeling en salarisschalen met een jaarlijkse verhoging, vakantiedagen en -toeslag, een loopbaanontwikkelingsbudget en een goede pensioenregeling, het is allemaal vastgelegd in de CAO woningcorporaties, zodat je precies weet wat je rechten en plichten zijn. De CAO Woondiensten kent een minimumkarakter. Dat wil zeggen dat woningcorporaties afspraken kunnen maken, collectief via de ondernemingsraad of individueel met een werknemer, die afwijken van een CAO-bepaling. Bij Career Select weten we alles van de CAO in het algemeen en van veel woningcorporaties de afwijkende afspraken die gemaakt zijn. Voor nadere toelichting of meer informatie zijn wij je dan ook graag van dienst.

Bel: 085 0187575 Contactformulier

Salarissen bindend vastgelegd voor alle woningcorporaties in salarisschalen

De salarissen voor alle medewerkers van woningcorporaties zijn per functiegroep vastgelegd in salarisschalen met een automatische jaarlijkse salarisgroei van bij normaal functioneren. De functiewaardering vindt plaats aan de hand van het functie-indeling Handboek. Functiewaardering en salarisschalen vallen niet onder het minimumkarakter van de CAO Woondiensten en zijn dus bindend voor alle woningcorporaties. Wel bestaan er mogelijkheden voor maatwerk, waarin de werkgever in overeenstemming met de ondernemingsraad afwijkende afspraken kan maken over een aantal onderwerpen, waaronder salarisgroei op basis van functioneren. Dit geeft woningcorporaties de vrijheid hun bedrijfsvoering naar eigen omstandigheden te optimaliseren, wat de gezondheid van de organisatie en tevredenheid van de medewerkers ten goede komt. Medewerkers in de corporatiebranche zijn over het algemeen zeer tevreden met hun werk en hun toekomstperspectieven. Dit is mede te danken aan de goede arbeidsvoorwaarden die geregeld zijn in de CAO Woondiensten.

Wel dezelfde CAO, niet altijd gelijke arbeidsvoorwaarden bij woningcorporaties in verschillende regio’s

De CAO Woondiensten geldt voor alle woningcorporaties in Nederland. Maar vanwege, of misschien wel dankzij, het minimumkarakter van bepaalde delen en het cafetariasysteem voor individuele werknemers, kunnen de arbeidsvoorwaarden bij corporaties in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag en de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, verschillen van die van provinciale organisaties in de corporatiebranche. Ook tussen de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en Overijssel en de zuidelijke als Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg kunnen de arbeidsvoorwaarden anders zijn. Wil je voordat je besluit in de corporatiesector te gaan werken meer weten over de CAO Woningcorporaties in het algemeen of kaderbepalingen waarop specifieke arbeidsvoorwaarden kunnen worden gebaseerd, neem dan gerust eens contact op, waar mogelijk helpen we je graag verder, met informatie over de CAO en met het vinden van geschikte vacatures.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.